Skip links

G3 IMMOBILIEN

Invesitori : G3 Immobilien        Përcaktimi : Zyrë        Sipërfaqe : 102m2        Lokacioni : Vindobona, Austri

Zyra është vendosur të jetë një hapësirë që përfshin funksione të shumta krijuese për praktikën dhe funksionin në kuader të punës dhe ekspozimit të produkteve. Hapësira vepron si një platformë e hapur që amplifikon parimin e “hapësirës së hapur” .Privatësia përcaktohet nga materialet e secilës ndarje të pavarur, duke i lejuar përdoruesit të eksplorojë lirisht. Synimet e arkitektëve ishin të krijonin një kombinim harmonik të materialeve natyrore që përfshijnë dru arre, bungu dhe me material të çelikut. Qëllimi ishte krijimi i një mjedisi funksional me plan të hapur ku njerëzit mund të kryenin kërkime, të takoheshin me klientët dhe të krijonin raporte dhe vizitor. Megjithëse hapësira ishte një sfidë, qëllimi kryesor ishte arritja e efikasitetit maksimal dhe optimizimi i funksionalitetit, duke i lejuar përdoruesit e saj të rriteshin, të përshtateshin, të rrjedhin dhe të komunikonin me lehtësi.